ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสมัยเข็มเจาะ

   ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องมือ เข็มเจาะวินส์ลม
(ฮ้อย)  ท่อเข็มเจาะทุกชนิด   รับเจาะเสาเข็มทั่ว
ราชอาณาจักรขนาดเส้นผ่าศูณย์กลาง35-40-50
-60 โดยช่างผู้ชำนาญ และราคาย่อมเยา

    เสาเข็มเจาะสามขา (Tripod Rid Bored Pile)
เหมาะสมกับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด  เช่น  ภายใน
อาคารต่อเติม   หรือ   บริเวณที่มีอาคารข้างเคียง
หนาแน่น   ซึ่งอาจกระทบกระเทือนได้จากการทำ
ฐานรากเสาเข็มเจาะเป็นระบบที่มีแรงสั่นสะเทือน
ค่อนข้างต่ำอีกทั้งมีอุปกรณ์ซึ่งมีขนาดเล็กมีความ
คล่องตัวสูง


 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสมัย เข็มเจาะ    www.suksamaipile.com
การคำนวณการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ
myspace web counter
Visitor Since June 2 , 2009